Stichting Sociaal Fonds Vishandel

Financiële pensioenscan

 

In de cao 2021 – 2023 (art. 19a) wordt de mogelijkheid geboden om financieel advies voor werknemers te subsidiëren via Stichting Sociaal Fonds Vishandel (Sociaal Fonds). Werknemers kunnen, indien het bestuur van het Sociaal Fonds daarmee instemt, vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd eenmalig een bijdrage krijgen uit het Sociaal Fonds ter hoogte van maximaal 750 euro voor een persoonlijke financiële scan ten aanzien van hun pensionering. 

Doel subsidie

Het doel van deze subsidie is het inschakelen van een externe deskundige om de mogelijkheden van een werknemer inzichtelijk te maken. De financiële consequenties van deze mogelijkheden worden in kaart gebracht zodat de werknemer een weloverwogen keuze kan maken. Door het uitvoeren van een financiële scan krijgen medewerkers inzicht en besef waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken rondom het tijdstip van pensionering. Het uitwerken van de financiële gevolgen van verschillende scenario’s kan daarbij een hulpmiddel zijn om dat inzicht te verschaffen.

Aanvragen subsidie

De werkgever/werknemer kan bij het Sociaal Fonds een verzoek indienen om de pensioenscan te financieren. Het Sociaal Fonds toetst de toekenning. De subsidie kan aangevraagd worden via het Aanvraagformulier Financiële pensioenscan’. U kunt dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan de Stichting Sociaal Fonds Vishandel. Per e-mail: angelo@kfb-beheer.nl of per post: Stichting Sociaal Fonds Vishandel, De Bouwkamp 1 6576 JX Ooij. Telefoon: 06-10278388.

Voorwaarden

Vanaf 5 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan een aanvraag worden gedaan. Advies is gericht op het inzichtelijk maken van keuzes rondom pensionering, waaronder het inzichtelijk maken van financiële scenario’s.

De financiële pensioenscan moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke externe adviseur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kastrop Fonds Beheer B.V.
[T] 06-10 27 83 88
[E] angelo@kfb-beheer.nl

Op koers naar een "financieel" gezonde toekomst!